Wola Filipowska

Wola Filipowska widziana ze wzniesienia nad Filipowicami.
Wola Filipowska widziana z północy (Fot. M. Stasińska)
Koordynaty:
50.133
19.5832
Stroną opiekuje się:
Podziel sie:

Duża wieś, licząca około 2800 mieszkańców, zajmująca prawie całą szerokość Rowu Krzeszowickiego. Południowo-zachodnia część wsi obejmuje tereny Puszczy Dulowskiej. Wzdłuż północnej granicy wsi biegną dwa ważne szlaki komunikacyjne, łączące Kraków ze Śląskiem – droga krajowa nr 79 oraz linia kolejowa Kraków-Katowice. Przez wieś przepływają dwa potoki: Dulówka i Filipówka.

Początkowo na obszarze obecnej wsi znajdowało się kilka odrębnych osad. Pierwotna Wola znajdowała się na miejscu obecnego przysiółka Stara Wola, wśród lasów Puszczy Dulowskiej w kierunku Rudna. Przysiółek ten do dziś zachował układ i rozplanowanie, świadczące o tym, iż była to odrębna wieś. Pierwsi osadnicy z tych terenów byli prawdopodobnie smolarzami i węglarzami pracującymi dla ówczesnych właścicielu tych rozległych dóbr, rodu Tęczyńskich. W XVI wieku na terenie pomiędzy zamkiem „Tenczyn” a Starą Wolą Tęczyńscy założyli ogrodzony zwierzyniec, który istniał tam około 100 lat. Dopiero w XVI-XVII wieku z kilku odrębnych osad powstała jedna – Wola Filipowska.
W połowie XIX wieku na wschodnim skraju wsi umieszczono cegielnię, przeniesioną przez Potockich z Tenczynka – produkowane tu piece kaflowe znane były w Europie.

Rozwój Woli był ściśle związany z wybudowaniem w połowie XIX wieku linii kolejowej Kraków-Mysłowice i gościńca łączącego Krzeszowice z Trzebinią. Wschodnia część wsi pozostała terenami najbardziej uprzemysłowionymi. W latach 90-tych XX wieku odłączone te tereny od wsi i przyłączono do miasta Krzeszowice.

Ciekawym miejscem na terenie wsi jest Kościół pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Królowej Polski, wybudowany w latach 70-tych XX wieku. W świątyni znajdują się relikwie wielu świętych – patrona kościoła, św. Stanisława Biskupa i Męczennika, św. Rafała Kalinowskiego, św. Brata Alberta oraz św. Jacka i św. Jana Brechmana. Na dziedzińcu wznosi się kilka pomników: Krzyż Katyński, pomnik papieża Jana Pawła II, pomnik św. Maksymiliana Kolbego, pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Grota Najświętszej Marii z Lourdes.

Przy granicy z Krzeszowicami, w okolicy przystanku autobusowego Wola Filipowska-Zielona postawiono w 1964 roku głaz – pomnik ofiar faszyzmu. W tym miejscu 23 listopada 1943 roku Niemcy rozstrzelali zakładników z więzienia Gestapo przy ul. Montelupich w Krakowie. Trzy dni wcześniej gestapowiec i niemiecki strażnik kolejowy ulegli we wsi wypadkowi podczas rozminowania torów – wybuch zabił strażnika i ciężko ranił gestapowca. Sprawców podłożenia dynamitu nie wykryto, a mimo to Niemcy wzięli odwet i na oczach przechodniów wykonali egzekucję.

Na terenie wsi mieści się kilka sklepów, szkoła, kościół rzymskokatolicki, remiza osp, cmentarz, biblioteka, kilka restauracji, stacja kolejowa. Przez Wolę Filipowską przebiega zielony szlak rowerowy.

  • Wola Filipowska widziana ze wzniesienia nad Filipowicami.
  • Budynek straży pożarnej w Woli Filipowskiej
  • Kościół pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Królowej Polski w Woli Filipowskiej
  • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej.