Siedlec

Widok na Siedlec i zabudowania dawnego zespołu dworsko-folwarcznego
Widok na Siedlec i zabudowania dawnego zespołu dworsko-folwarcznego (fot. A.Sienieńska)
Koordynaty:
Stroną opiekuje się:
Podziel sie:

Niewielka wieś położona w zachodniej części gminy Krzeszowice, zamieszkana przez ponad 600 osób. W całości objęta jest zasięgiem Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. Na północy wsi wznosi się Czerwona Góra (445m), na jej południowych zboczach widnieje wyrobisko nieczynnego kamieniołomu czarnego marmuru dębnickiego Piaskowa Góra.
Nazwa wsi pochodzi najpewniej od osiedlania się osadników na wykarczowanych terenach. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z końca XIV wieku. Przez lata wieś zmieniała właścicieli, aż w 1628 roku kupił ją Jan Tęczyński dla siostry Agnieszki Firlejowej na uposażenie dla ufundowanego przez nią zakonu Karmelitów Bosych. Zakonnicy wybudowali tu zespół dworsko-folwarczny, który przez lata służył mieszkańcom klasztoru w Czernej. Obecnie dwór należy do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.

Wieś ma dogodne połączenie z Krakowem i Krzeszowicami, kursuje tędy kilka busów. Jest tu biblioteka, jednostka Ochotniczej Straży pożarnej, kilka sklepów. Przez Siedlec wiedzie też niebieski rowerowy szlak okrężny.

Podczas pieszej, rowerowej lub konnej wycieczki przez Siedlec warto zwrócić uwagę na kapliczkę kolumnową stojącą na skrzyżowaniu dróg z centrum wsi do Dubia i Pisar. Wykonano ją w 1669 roku z tutejszego „marmuru dębnickiego”.

  • Widok na Siedlec i zabudowania dawnego zespołu dworsko-folwarcznego
  • Tablica na murze folwarku - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana