Sanka

Widok na stare porośnięte bluszczem drzewa w otoczeniu ruin dawnego dworu
Stare drzewa w otoczeniu ruin dawnego dworu (fot. A.Sienieńska)
Koordynaty:
Stroną opiekuje się:
Podziel sie:

Wieś położona na Garbie Tenczyńskim, na Płaskowyżu Sanki, liczy około 1200 mieszkańców. Na terenie wsi wznosi się wzgórze Wielka Góra (386m) stanowiące niezły punkt widokowy. Sanka stanowi przyjemny przystanek w drodze do leżących na wschód od niej osobliwości przyrody w malowniczej Dolinie Sanki – rezerwatów przyrody: „Zimny Dół” i Dolina Mnikowska. Zachodnia część wsi, przysiółek Głuchówki, graniczy z Lasem Orlej i rozciągającym się w nim rozległym wyrobiskiem dawnego kamieniołomu porfiru „Orlej”. W sąsiadującym z Sanką od wschodu Baczynie na tzw. Zamkowej Górze ponad Doliną Sanki widnieją ślady wczesnośredniowiecznego grodziska. Na terenie samej wsi znajduje się kilka cennych drzew-pomników przyrody (lipy, klony, wiąz i dąb).

Pierwotna nazwa wsi brzmiała Sosnka i była używana do XIX wieku. Najwcześniejsza wzmianka o wsi pochodzi z XIII wieku, pierwszymi znanymi dziedzicami był ród Toporów z Morawicy. Potem wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli – byli nimi między innymi Świerczowscy (XVI-XVII wiek), którzy wznieśli we wsi stojący do dziś kościół. W XIX i XX wieku na dworskich polach działała duża kopalnia ceramicznej glinki ogniotrwałej, która zaopatrywała w surowiec okolicznych garncarzy. W północnej części wsi znajdują się pozostałości po dawnej świetności Sanki – ruiny dworu otoczone wiekowymi lipami.

We wsi mieści się szkoła podstawowa, klub sportowy, kilka sklepów, kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła wraz z cmentarzem; kursują tu busy z Krzeszowic. Przez wieś przebiega zielony szlak rowerowy (pętla krzeszowicka południowa).

  • Widok na stare porośnięte bluszczem drzewa w otoczeniu ruin dawnego dworu
  • Widok na Kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła
  • Przydrożna kapliczka
  • Widok na wmurowaną w ścianę przydrożnej kapliczki tablicę z 1863 roku