Frywałd

Kapliczka przydrożna we Frywałdzie
Kapliczka przydrożna we Frywałdzie (fot. A.Sienieńska)
Koordynaty:
Stroną opiekuje się:
Podziel sie:

Niewielka wieś (około 250 mieszkańców) położona w południowowschodnim odcinku Garbu Tenczyńskiego – wschodnią część wsi obejmuje Tenczyński Park Krajobrazowy, a reszta znajduje się na terenie Jurajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przez wieś przebiega początkowy odcinek Doliny Sanki – tutaj wypływają dwa potoki źródłowe Sanki, tworząc malowniczą kotlinkę. Od zachodu rozciąga się teren kamieniołomu w Zalasie. Około 10 km na wschód od Frywałdu znajduje się Port lotniczy Kraków-Balice.

Przez północną część wsi, skrajem Lasu Zwierzyniec, przebiega autostrada A4. Na terenie Frywałdu las ten nosi nazwę Lasu Kopieckiego, od nazwy przysiółka i znajdującej się na jego obszarze leśniczówki Kopce. Miejsce to było w okresie panowania Tęczyńskich bardzo ważne szczególne – jako że droga z Krakowa do zamku Tenczyn krzyżowała się tu z licznymi traktami łączącymi posiadłości rodu Toporów-Tęczyńskich, na skrzyżowaniu tym przez niemal pięć wieków stała karczma (niektóre źródła wspominają o dwóch karczmach). Drugim charakterystycznym przysiółkiem są Tataruchy – ustne podanie głosi, że w XIII wieku osiedliła się tu część tatarskich najeźdźców, bardziej prawdopodobne jest jednak, że w XV wieku ówcześni właściciele tych ziem osadzili tu tatarskich jeńców, których miejscowa ludność nazywała Tataruchami.

Frywałd został ulokowany na terenie istniejącej już wsi Zalas pod koniec XIV wieku. Prawdopodobnie był początkowo kolonią niemiecką – wskazuje na to m.in. nazwa miejscowości - Frei Wald, czyli wolny las. Od XV wieku aż do 1945 roku wieś ta należała do latyfundium Tęczyńskich.

Na terenie wsi stoi kapliczka z 1863 roku, w której chrzczono dawniej dzieci i dorosłych, a także źródełko z którego czasem mieszkańcy czerpią wodę. W okolicach Frywałdu przebiega kilka szlaków turystycznych. Ze względu na przepiękne sąsiedztwo rozległych lasów i Doliny Sanki jest to wymarzone miejsce do pieszych i rowerowych wędrówek.

  • Kapliczka przydrożna we Frywałdzie