Pielgrzymowanie

Przydrożna kapliczka Maryjna w Paczółtowicach

W Paczółtowicach, przy drodze prowadzącej z Racławic znajduje się interesująca, marmurowa kapliczka przydrożna poświęcona Matce Boskiej. Ma ona kształt czworokątnego filara o wysokości ok. 2 metrów. Postument wykonany jest z "marmuru dębnickiego", w którym z każdej strony umieszczono wizerunek...
Rower, Pieszo, Pielgrzymowanie Komentarzy: 0
0

Kaplica pw. M. B. Częstochowskiej w Ostrężnicy

  Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrężnicy powstała około 1890 r. na miejscu świętej figury Matki Bożej. Jest to niewielka, murowana  kapliczka umiejscowiona na centralnym miejscu małego wiejskiego placyku. Kapliczka wzniesiona jest na planie prostokąta, z...
Pielgrzymowanie Komentarzy: 0
0
Wola Filipowska widziana ze wzniesienia nad Filipowicami.

Wola Filipowska

Duża wieś, licząca około 2800 mieszkańców, zajmująca prawie całą szerokość Rowu Krzeszowickiego. Południowo-zachodnia część wsi obejmuje tereny Puszczy Dulowskiej. Wzdłuż północnej granicy wsi biegną dwa ważne szlaki komunikacyjne, łączące Kraków ze Śląskiem – droga...
2
Widok na zabytkową kapliczkę Boża Męka

Kapliczka Boża Męka

Na wzgórzu Boża Męka przy drodze prowadzącej z Paczółtowic do Dębnika i Czatkowic wznosi się zabytkowa kapliczka Boża Męka w kształcie 9-ciometrowej kolumny. Ufundował ją i wykonał z dębnickiego marmuru w 1659 roku Adam Negowicz, ówczesny kierownik prac kamieniarskich...
5
Widok na zabytkowy drewniany kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Paczółtowicach

Paczółtowice

Wieś w północno-wschodniej części gminy Krzeszowice, licząca około 800 mieszkańców. Cały jej teren obejmuje Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – a krajobraz okolic Paczółtowic rzeczywiście zachwyca. Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż wgłębienia utworzonego pomiędzy wzgórzami: Wierzchwzgórzem (...
Wyrobisko kopalni wapienia w Czatkowicach

Czatkowice – wapień, źródła i Krzyż Milenijny

Czatkowice to obecnie osiedle Krzeszowic, położone na północ od centrum miasta. Dawniej była to wieś. Ze źródeł wiadomo, że w XIII wieku część wsi była własnością klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie, zaś druga część stanowiła własność szlachecką i przez wieki kilkakrotnie zmieniała...
Rower, Pieszo, Pielgrzymowanie Komentarzy: 0
0
Kaplica św. Stanisława

Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika

W północno-zachodniej części parku Potockich stoi Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Wybudował ją 1875 r. Tomasza Dudek – pokojowy hrabiów Potockich. Dzięki temu, że kupił on trochę gruntu, na którym kazał wybudować parterowy domek i kapliczkę własnego projektu stał się on właścicielem...
Rower, Pieszo, Pielgrzymowanie Komentarzy: 0
0

Strony