Dolina Racławki i Rezerwat Dolina Racławki

Potok Racławka płynący dnem doliny pomiędzy zwalonymi drzewami
Potok Racławka w Dolinie Racławki (fot. A.Sienieńska)
Strona WWW:
odnośnik
Tagi:
racławka
rezerwat
skały
murawy
wąwóz
źródło
jaskinia
skałi
łom
wapienie
ścieżka dydaktyczna
marmury dębnickie
kamieniołom
dolomity
Koordynaty:
50.1605
19.6912
Stroną opiekuje się:
Obrazek użytkownika macher
Podziel sie:

Leżąca na terenie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie” Dolina Racławki ciągnie się na długości 10 km na północny wschód od Krzeszowic, pomiędzy wsiami Dubie, Żary, Dębnik, Paczółtowice i Racławice. Potok Racławka ma swe źródła pod Przeginią (olkuską), w Dubiu łączy się ze Szklarką. Ze względu na niezwykłe bogactwo przyrodnicze i geologiczne w 1962 roku na terenie Doliny Racławki utworzono krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni niemal 475 hektarów – jest to obecnie największy rezerwat przyrody w województwie małopolskim.

Rezerwat Doliny Racławki szczególnie wart jest odwiedzenia. Cała dolina porośnięta jest lasem: buczyną karpacką, kwaśną i ciepłolubną, łęgiem olszowym i lasem grędowym. Spotkać tu można 27 chronionych gatunków roślin, a także kilka odmian polskich storczyków. Szczyty skał porastają murawy kserotermiczne. Tereny te zamieszkuje wiele gatunków zwierząt, między innymi objęte ścisłą ochroną nietoperze, podkowiec mały oraz nocek duży i orzęsiony, dla których krasowe jaskinie są idealnym mieszkanie. Spotkać tu można także niezwykle rzadkie ślimaki: pomrów błękitny, świdrzyk mały czy ślimak Lubomirskiego.

Zbocza doliny są strome, miejscami skaliste, miejscami wcinają się w nie po obu stronach niezwykłe wąwozy, np. egzotyczny Wawóz Stradlina z obfitym wywierzyskiem krasowym, obudowanym Źródłem Bażana, które zasila Racławkę, i Jaskinią Beczkową, czy dziki Wąwóz Żarski z Jaskinią Żarską. Całości niezwykłego krajobrazu dopełnia obfity potok Racławka, który wije się na dnie, tworząc miejscami baseny i niewielkie wodospady.

Budowa geologiczna rezerwatu odróżnia Dolinę Racławki od innych dolinek. Poza powszechnie występującymi na tych terenach skałami jurajskimi jest tu cały przegląd skał od bardzo starych, dewońskich – unikatowe w skali Polski odsłonięcie dolomitów i wapieni sprzed 310-130 milionów lat, aż po bardziej współczesne – jak czwartorzędowa martwica wapienna sprzed 2700-8000 lat. Pod względem dydaktycznym rezerwat ten stanowi modelowy obiekt w skali Polski. Jest to miejsce obowiązkowe dla studentów geologii i geoturystów, ale z pewnością zainteresuje także wszystkich innych miłośników osobliwości przyrody.

Ze względu na te geologiczne odmienności Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych wytyczył trzy ścieżki turystyczno-dydaktyczne z tablicami informacyjnymi ustawionymi w najciekawszych punktach. Oznaczono je ukośnym kolorowym paskiem, a drogę do stanowisk dydaktycznych wskazują trójkątne znaczki o barwie odpowiadającej kolorowi znaków ścieżki. Te znakomite trasy spacerowe umożliwiają zwiedzenie najciekawszych zakątków doliny Racławki.

Trasa I (znaki żółte) tworzy 7-kilometrową pętlę, zaczynającą się przy parkingu nad Dubiem. Prowadzi na wschód do Wąwozu Żarskiego oraz do doliny Szklarki. W czasie wędrówki można zobaczyć wapienne skałki oraz łom z intruzją porfirową.

Trasa II (znaki czerwone) ma 6 km długości i również zaczyna się na parkingu. Przebiega przez wąwóz Zbrza, obok kamieniołomu dolomitów, następnie przez Dębnik, gdzie warto zwiedzić nieczynny łom Karmelicka Góra, w którym wydobywano słynne czarne wapienie, zwane dębnickimi marmurami. Przy zejściu do doliny zainteresowani powinni zajrzeć do łomu pisarskiego z widocznym uskokiem waryscyjskim.

Trasa III (znaki niebieskie) to 5-kilometrowa pętla wiodąca z górnej części doliny koło Paczółtowic (z parkingu dojście zielonym szlakiem, a potem żółtym). Głównym jej walorem są łomy (m.in. z odsłonięciem rafy dolnokarbońskiej) oraz zjawiska krasowe: wywierzysko i skałka z nyżą.

Uwaga: na przejście wszystkich wytyczonych na terenie rezerwatu tras dydaktycznych potrzeba około 10 godzin.

Węzeł szlaków znajduje się w Dubiu. Przez dolinę przebiega także zielony szlak turystyki pieszej z Rudawy, żółty szlak Dolinek Jurajskich oraz rowerowy Szlak Orlich Gniazd. U wylotu doliny w Dubiu, na jej zachodnich zboczach w Wąwozie Zbrza znajduje się czynny kamieniołom dolomitów. W przynależnej do rezerwatu Dolinie Szklarki, w jednych z ostatnich zabudowań Dubia od wschodu mieści się dawna pstrągarnia Potockich, „Rózin”. Można tu samemu złowić lub kupić pstrąga.

Do Doliny Racławki najlepiej jest dotrzeć od strony Rudawy (zielonym szlakiem) lub Dubia. Turyści zmotoryzowani mogą zostawić samochód na parkingu w północnej części Dubia, przy gajówce i wejściu do doliny. Osoby niedysponujące autem mogą dojechać do Dubia lub Rudawy busem z Krzeszowic.

Galeria

Dolina Racławki i Rezerwat Dolina Racławki - galeria zdjęć
  • Potok Racławka płynący dnem doliny pomiędzy zwalonymi drzewami

Komentarzy: 1

dnia pisze:

W ramach projektu "Twarze Małopolski. XIII edycja 2011 Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego" Małopolski Instytut Kultury przygotował bogato ilustrowane ulotki dla turystów chcących zwiedzić tą piękną dolinę.

Twarzą tego miejsca został Stanisław Pagaczewski krakowski pisarz, dziennikarz i podróżnik - autor 3-tomowej powieści o przygodach profesora Baltazara Gąbki.

Więcej tu: http://bialczynski.wordpress.com/2011/04/21/dolina-raclawki-ze-stanislaw...

Obrazek użytkownika macher