Zabytki i muzea

Widok na pomnik Niepodległości Polski w Paczółtowicach - Kamien Wolności, tablicę poświęconą Piłsudskiemu i krzyż

Pomnik Niepodległości Polski w Paczółtowicach

W 1930 roku mieszkańcy Paczółtowic wydobyli z dna Racławki wielki wapienny głaz – Kamień Wolności - i wyryli na nim napis: 1830-29/XI Bohaterom - uczcili w ten sposób setną rocznicę powstania listopadowego. W latach 40-tych i 50-tych XIX wieku we wsi gościł często Józef Chłopicki, jeden z bohaterów...
Komentarzy: 0
0
Widok na zabytkowy drewniany kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Paczółtowicach

Paczółtowice

Wieś w północno-wschodniej części gminy Krzeszowice, licząca około 800 mieszkańców. Cały jej teren obejmuje Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – a krajobraz okolic Paczółtowic rzeczywiście zachwyca. Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż wgłębienia utworzonego pomiędzy wzgórzami: Wierzchwzgórzem (...
Postać Chrystusa Frasobliwego

Rynek Nowej Góry

Rynek Nowej Góry i koncentryczny układ ulic to pozostałość po miejskiej świetności dzisiejszej wsi. Obecny układ nie pochodzi jednak z czasów założenia miasta, ponieważ po pożarze w 1800 roku Rynek został nieco przesunięty, a układ ulic zmieniony. Według źródeł z 1914 roku, na...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
3
Rozeta nad wejściem do kościoła w Nowej Górze

Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Nowej Górze

Parafia w Nowej Górze istniała już, według źródeł, w 1276 roku - w tym czasie stał tu kościół drewniany. Nie wiadomo dokładnie, ile było kolejnych drewnianych kościołów, pewne jest natomiast, że pierwszy kościół murowany stał w Nowej Górze w 1598 roku. Zniszczony został podczas potopu szwedzkiego,...
Komentarzy: 0
0
Głaz pamiątkowy z herbem dawnego miasta Nowa Góra

Nowa Góra

Wieś leżąca na północny zachód od Krzeszowic, w całości objęta terenem Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. W dwóch sołectwach: Nowej Górze i Nowej Górze-Łanach mieszka około 1500 osób. Jest to miejsce o wyjątkowej historii – od XIV-...
Rower, Pieszo, Konno, Sporty zimowe Komentarzy: 0
4.75
Widok na Pomnik Niepodległości Polski stojący na skrzyżowaniu w Nawojowej Górze

Nawojowa Góra

Wieś przy zachodniej granicy gminy Krzeszowice, przez którą przebiega, w północnej części, droga krajowa nr 79 łącząca Kraków i Katowice oraz linia kolejowa na tej samej trasie. Położona jest częściowo na wzniesieniach Garbu Tenczyńskiego, a częściowo w Rowie Krzeszowickim....
Rower, Pieszo, Konno Komentarzy: 1
0
Tablica na elewacji dawnego domu gościnnego poświęcona Wincentemu Dankowi, założycielowi liceum

Dawny Dom Gościnny

Na zachód od łazienek „Zofia” w Krzeszowicach stoi klasycystyczny piętrowy budynek, w którym dziś mieści się liceum ogólnokształcące. Powstał w 1876 roku jako hotel łazienkowy, czyli dom gościny służący gościom uzdrowiska. Znajdowało się w nim 8 mieszkań dwupokojowych z kuchnią oraz 4 pokoje...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
0
Kapliczka „Pod Twoją Obronę”

Zdrój Główny i Kapliczka „Pod Twoją Obronę”

Tuż przy kościele w Krzeszowicach, po prawej stronie stojąc przodem do jego frontu, na terenie dawnego parku zdrojowego znajduje się Zdrój Główny, czyli ocembrowany cegłami zdrój leczniczej wody siarczanej. W późniejszym czasie na południe od niego wybudowano zbiornik wody siarczanej, zwany...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
0
Dawna leśniczówka Potockich

Dawna leśniczówka

Przy ulicy Bandurskiego w Krzeszowicach, na szlaku Miejskiej Trasy Turystycznej, w dzielnicy willowej, wśród innych domów, stoi uroczy drewniany dom wzniesiony w stylu zbliżonym do tyrolskiego. Jest to służąca Potockim dawna leśniczówka, wybudowana w drugiej połowie XIX wieku. Obecnie budynek jest...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
0

Strony