Rower

Widok na stadninę koni i hotel w Kraków Valley Golf & Country Club

Kraków Valley Golf & Country Club - Paczółtowice

Ośrodek Kraków Valley Golf & Country Club to miejsce oferujące wiele atrakcji. W 2003 roku otwarto w Paczółtowicach pierwsze na Jurze i jedno z największych w Europie Środkowej pól golfowych. Na obszarze ponad 160 hektarów północnej części wierzchowiny otaczającej wieś mieści się 18-dołkowe...
Rower, Pieszo, Golf, Konno, Sporty zimowe Komentarzy: 0
4
Widok na zabytkową kapliczkę Boża Męka

Kapliczka Boża Męka

Na wzgórzu Boża Męka przy drodze prowadzącej z Paczółtowic do Dębnika i Czatkowic wznosi się zabytkowa kapliczka Boża Męka w kształcie 9-ciometrowej kolumny. Ufundował ją i wykonał z dębnickiego marmuru w 1659 roku Adam Negowicz, ówczesny kierownik prac kamieniarskich...
5

Galman

Jedyny przysiółek Ostrężnicy leży przy drodze nr 791 łączącej Olkusz z Trzebinią. Składa się on obecnie z jednego tylko budynku mieszkalnego i dwóch gospodarczych, przy których znajduje się przystanek autobusowy. Dawniej w Galmanie istniało osiedle górnicze, a w XIX wieku stworzono tu centrum...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
0
Widok na zabytkowy drewniany kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Paczółtowicach

Paczółtowice

Wieś w północno-wschodniej części gminy Krzeszowice, licząca około 800 mieszkańców. Cały jej teren obejmuje Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – a krajobraz okolic Paczółtowic rzeczywiście zachwyca. Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż wgłębienia utworzonego pomiędzy wzgórzami: Wierzchwzgórzem (...
Widok z przysiółka Łany na główną, przejazdową drogę w Ostrężnicy

Ostrężnica

Wieś położona w północno-zachodniej części gminy Krzeszowice, jej przysiółek – Galman – wcina się już w gminę Trzebinia. Wieś weszła w ręce Tęczyńskich na przełomie XIV i XV wieku, wcześniej należała do dóbr królewskich. Już wtedy była to osada gó...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
2
Zima - ośnieżone świerki i tabliczka "Paryż"

Paryż

Przysiółek Nowej Góry, oddalony od niej o około 3 km na północny zachód. Osada powstała w XVIII wieku, mieszkali w niej górnicy z pobliskich kopalni ołowiu i galmanu. Początkowo nosiła nazwę Augustów (Augustowo), najprawdopodobniej pochodzącą od imienia ówczesnego współwłaściciela tych ziem,...
Rower, Pieszo, Konno, Sporty zimowe Komentarzy: 0
5
Postać Chrystusa Frasobliwego

Rynek Nowej Góry

Rynek Nowej Góry i koncentryczny układ ulic to pozostałość po miejskiej świetności dzisiejszej wsi. Obecny układ nie pochodzi jednak z czasów założenia miasta, ponieważ po pożarze w 1800 roku Rynek został nieco przesunięty, a układ ulic zmieniony. Według źródeł z 1914 roku, na...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
3
Głaz pamiątkowy z herbem dawnego miasta Nowa Góra

Nowa Góra

Wieś leżąca na północny zachód od Krzeszowic, w całości objęta terenem Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. W dwóch sołectwach: Nowej Górze i Nowej Górze-Łanach mieszka około 1500 osób. Jest to miejsce o wyjątkowej historii – od XIV-...
Rower, Pieszo, Konno, Sporty zimowe Komentarzy: 0
4.75
Widok na Pomnik Niepodległości Polski stojący na skrzyżowaniu w Nawojowej Górze

Nawojowa Góra

Wieś przy zachodniej granicy gminy Krzeszowice, przez którą przebiega, w północnej części, droga krajowa nr 79 łącząca Kraków i Katowice oraz linia kolejowa na tej samej trasie. Położona jest częściowo na wzniesieniach Garbu Tenczyńskiego, a częściowo w Rowie Krzeszowickim....
Rower, Pieszo, Konno Komentarzy: 1
0

Strony