Rower

Droga Siedlecka

Droga Siedlecka to dawny trakt komunikacyjny z Dworu w Siedlcu do Karmelu w Czernej. Dwór W Siedlcu zwany także folwarkiem pełnił istotną rolę w życiu Karmelitów Bosych jako ich własność. Musiała zatem oba oddalone od siebie dobra łączyć dobrej jakości droga. Ze wsi Siedlec prowadziła ona na zachód...
Rower, Pieszo, Konno Komentarzy: 0
0
Odrestaurowana Brama Siedlecka z widoczną płaskorzeźbą

Brama Siedlecka w Czernej

Brama Siedlecka wraz z przechodzącą nią drogą Siedlecką łączyła klasztor z folwarkiem zakonników położonym właśnie w Siedlcu. Wieś Siedlec miała być pierwotnie miejscem budowy klasztoru, z czasem jednak przekształciła się w folwark zwany dworem w Siedlcu i jako dobro Karmelitów pozostawała w ich...
Rower, Pieszo Komentarzy: 1
0

Przydrożna kapliczka Maryjna w Paczółtowicach

W Paczółtowicach, przy drodze prowadzącej z Racławic znajduje się interesująca, marmurowa kapliczka przydrożna poświęcona Matce Boskiej. Ma ona kształt czworokątnego filara o wysokości ok. 2 metrów. Postument wykonany jest z "marmuru dębnickiego", w którym z każdej strony umieszczono wizerunek...
Rower, Pieszo, Pielgrzymowanie Komentarzy: 0
0

Szlak Dawnego Górnictwa

Oznaczona na niebiesko (poszczególne pętle: tenczyńska i rudniańska, na czarno) geologiczna ścieżka turystyczno-dydaktyczna, łącząca najciekawsze obiekty związane z historyczną eksploatacją węgla kamiennego w rejonie Tenczynka i Rudna. Surowiec ten wydobywano tu od końca XVIIIw. do poł. XXw...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
4
Widok na kosciółek w Paczółtowicach wraz ze zdobioną bramą i dzwonnicą.

Szlak Architektury Drewnianej

Drogowy szlak turystyczny powstały we współpracy województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na terenie Małopolski obejmuje 251 najcenniejszych i najciekawszych zabytkowych obiektów drewnianych. Obiekty na terenie Gminy Krzeszowice: Paczółtowice -...
Rower Komentarzy: 0
5
Oznaczenie szlaku dla zmotoryzowanych - tablica z napisem Jurajski Pierścień 24 km i logotyp

Szlak Pierścień Jurajski

Trasa raczej dla zmotoryzowanych, biegnie przez teren czterech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinek Krakowskich, Rudniańskiego i Tenczyńskiego. Przybliża cenne osobliwości przyrodnicze Jury oraz wiele zabytków historycznych i kulturowych. Szlak jest długi i raczej...
Rower Komentarzy: 0
3.5

Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd

Oznaczony kolorem czerwonym szlak, łączący Kraków z Częstochową, wiedzie [przez większość warowni jurajskich. Szlak typu terenowego. Przebieg: Kraków-Bronowice Małe - Kraków-Mydlniki - Szczyglice - Brzoskwinia - zamek Tenczyn w Rudnie - Tenczynek - Krzeszowice - Paczółtowice - Dolina Eliaszówki...
Rower Komentarzy: 0
0
Logotyp szlaku Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń. Trzy zielone drzewa na żółtym tle.

Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways

Szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Jego oś główną stanowi 780-kilometrowa trasa rowerowa, która łączy zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodniczo,...
Rower Komentarzy: 0
0
Niebieski Szlak Okrężny Krzeszowice - Krzeszowice

Niebieski Szlak Okrężny Krzeszowice - Krzeszowice

Niebieski szlak rowerowy prowadzący wokół Krzeszowic po bardzo malowniczej trasie. Jest to świetna okazja do zwiedzenia Krzeszowic na dwóch kółkach. Należy pamiętać, że szlak jest wymagający, prowadzi kilkoma stromymi podjazdami w terenie. Jazdę przepisowo powinniśmy zacząć w centralnym węźle...
Rower Komentarzy: 1
0

Strony