Pieszo

Widok na zabytkową kapliczkę Boża Męka

Kapliczka Boża Męka

Na wzgórzu Boża Męka przy drodze prowadzącej z Paczółtowic do Dębnika i Czatkowic wznosi się zabytkowa kapliczka Boża Męka w kształcie 9-ciometrowej kolumny. Ufundował ją i wykonał z dębnickiego marmuru w 1659 roku Adam Negowicz, ówczesny kierownik prac kamieniarskich...
5

Galman

Jedyny przysiółek Ostrężnicy leży przy drodze nr 791 łączącej Olkusz z Trzebinią. Składa się on obecnie z jednego tylko budynku mieszkalnego i dwóch gospodarczych, przy których znajduje się przystanek autobusowy. Dawniej w Galmanie istniało osiedle górnicze, a w XIX wieku stworzono tu centrum...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
0
Widok na zabytkowy drewniany kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Paczółtowicach

Paczółtowice

Wieś w północno-wschodniej części gminy Krzeszowice, licząca około 800 mieszkańców. Cały jej teren obejmuje Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – a krajobraz okolic Paczółtowic rzeczywiście zachwyca. Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż wgłębienia utworzonego pomiędzy wzgórzami: Wierzchwzgórzem (...
Widok z przysiółka Łany na główną, przejazdową drogę w Ostrężnicy

Ostrężnica

Wieś położona w północno-zachodniej części gminy Krzeszowice, jej przysiółek – Galman – wcina się już w gminę Trzebinia. Wieś weszła w ręce Tęczyńskich na przełomie XIV i XV wieku, wcześniej należała do dóbr królewskich. Już wtedy była to osada gó...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
2
Zima - ośnieżone świerki i tabliczka "Paryż"

Paryż

Przysiółek Nowej Góry, oddalony od niej o około 3 km na północny zachód. Osada powstała w XVIII wieku, mieszkali w niej górnicy z pobliskich kopalni ołowiu i galmanu. Początkowo nosiła nazwę Augustów (Augustowo), najprawdopodobniej pochodzącą od imienia ówczesnego współwłaściciela tych ziem,...
Rower, Pieszo, Konno, Sporty zimowe Komentarzy: 0
5
Postać Chrystusa Frasobliwego

Rynek Nowej Góry

Rynek Nowej Góry i koncentryczny układ ulic to pozostałość po miejskiej świetności dzisiejszej wsi. Obecny układ nie pochodzi jednak z czasów założenia miasta, ponieważ po pożarze w 1800 roku Rynek został nieco przesunięty, a układ ulic zmieniony. Według źródeł z 1914 roku, na...
Rower, Pieszo Komentarzy: 0
3
Głaz pamiątkowy z herbem dawnego miasta Nowa Góra

Nowa Góra

Wieś leżąca na północny zachód od Krzeszowic, w całości objęta terenem Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. W dwóch sołectwach: Nowej Górze i Nowej Górze-Łanach mieszka około 1500 osób. Jest to miejsce o wyjątkowej historii – od XIV-...
Rower, Pieszo, Konno, Sporty zimowe Komentarzy: 0
4.75
Widok na Pomnik Niepodległości Polski stojący na skrzyżowaniu w Nawojowej Górze

Nawojowa Góra

Wieś przy zachodniej granicy gminy Krzeszowice, przez którą przebiega, w północnej części, droga krajowa nr 79 łącząca Kraków i Katowice oraz linia kolejowa na tej samej trasie. Położona jest częściowo na wzniesieniach Garbu Tenczyńskiego, a częściowo w Rowie Krzeszowickim....
Rower, Pieszo, Konno Komentarzy: 1
0
Widok na nieczynne wyrobisko porfiru w Miękini

Kamieniołom porfiru w Miękini

Niekwestionowaną atrakcją Miękini jest wulkan, którego krater około 270 milionów lat temu (dolny perm) stanowiła dzisiejsza Miękińska Góra (443 m). Pozostałością po jego działalności są grube na kilkadziesiąt metrów pokłady porfiru – czerwonej, twardej i zbitej skały wulkanicznej - wydobywanego do...
Rower, Pieszo, Konno Komentarzy: 0
5

Strony